Zavlažovací systémy, Tyršova 171, 252 66 Libčice nad Vltavou
Tel.: 736 621 433, e-mail: k.benes@rservis.cz

Popis systému

Velmi zjednodušeně řečeno :

V podzemí je uložen trubní systém, který je rozdělen na několik sekcí.

Tento trubní systém přivádí vodu do jednotlivých postřikovačů, které mají podobu krátké trubky ukryté pod zemí a vysouvající se vždy v příslušný čas, kdy z nich rovnoměrně vystřikuje voda.

Po vypršení nastaveného času se zase automaticky zasouvají a nejsou v trávníku ani v jiném porostu viditelné.

Malá krabička, které se říká ovládací jednotka je umístěna v garáži nebo v podobném prostoru.

V ní je naprogramován příslušný režim zálivky a odtud vychází impulzy do systému, kde se jednotlivě spouští sekce a postupně se zavlažují všechny části zahrady.

Srážkové čidlo, které umístíme v zahradě pozná, že prší a pokud je déšť dostatečně vydatný, dá pokyn ovládací jednotce a ta zajistí, že se automatický zavlžovací systém nespustí.